ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY

ZAJĘCIA DLA MŁODZIEŻY OLSZTYN

Uczeń z Charakterem (11-12 lat)

Cykl kursów Akademii Nauki  dla dzieci z klasy 5 oraz 6 w Olsztynie, Barczewie i na Wadągu. Tutaj dzieci uczą się biegle czytać, sprawnie i samodzielnie odrabiać lekcje i uczyć się dzięki poznanym na kursie technikom i metodom pamięciowym. Rozwijają umiejętności społeczne i poczucie własnej wartości.

Nastolatek z Klasą (13-15 lat)

Cykl kursów Akademii Nauki  dla młodzieży z klasy 7 oraz 8 Olsztynie, Barczewie i na Wadągu. Młodzież rozwija tutaj sprawność i biegłość czytania, koncentrację oraz pamięć. Poznane na kursie techniki pozwalają skrócić czas uczenia się i odrabiania lekcji. Dla młodzieży w tym wieku ważna jest również umiejętność radzenia sobie z emocjami okresu dojrzewania, dlatego na zajęciach dzieci poznają dużo technik samoregulacji i rezyliencji.

Back to top of page